Izbirni predmeti za zunanje študente

V okviru projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL) je univerza pripravila učne načrte za osem predmetov, ki jih Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Ekonomska fakulteta ponujajo študentom drugih članic.

Ti predmeti so namenjeni zunanji izbirnosti in so posebej pripravljeni za študente, ki se sicer s temi problematikami v svojem študijskem programu ne srečajo. Ker želimo obstoj in vsebino teh predmetov približati čim širšemu krogu študentov, je skupina študentov AGRFT in FE pripravila promocijske video predstavitve.

Posebnost teh predmetov je tudi v tem, da bodo nekatera ponujena tudi v obliki delnega študija na daljavo, kar pomeni, da bodo predavanja posneta in predvajana v živo ali v posnetku. S tem želimo preseči ovire, ki jih predstavlja zahtevno usklajevanje urnikov, ki je v primeru zunanjih izbirnih predmetov še toliko težje.

Na Fakulteti za elektrotehniko se bodo izvajali predmeti iz spodnjega seznama.

 

 

razvrsti po abecedi