Laboratorij zabiokibernetiko

Laboratorij za biokibernetiko je leta 1963 ustanovil akad. prof. dr. Lojze Vodovnik, danes pa je njegov predstojnik prof. dr. Tadej Kotnik.

Delo laboratorija je vseskozi povezano z raziskavami interakcij električnih tokov in elektromagnetnih polj z biološkimi sistemi. Najprej je bilo glavno področje raziskav funkcionalna električna stimulacija z namenom rehabilitacije po živčno-mišičnih poškodbah in boleznih, danes pa je osrednja raziskovalna tema elektroporacija celične membrane ter njena uporaba v biologiji, biotehnologiji in medicini.

Raziskave obsegajo analitične in numerične izračune polj in tokov v celičnih suspenzijah, kulturah in tkivih, eksperimentalno delo z umetnimi membranami in celicami in vitro, razvoj naprav za raziskovalno in klinično delo ter razvoj informacijskih tehnologij za podporo kliničnemu delu.

Člani laboratorija rezultate svojih raziskav redno objavljajo v revijah, indeksiranih v SCI (več kot 140 člankov od leta 2000) in mednarodnih monografijah ter predstavljajo na znanstvenih srečanjih. Za svoje iznajdbe so doslej prejeli dva evropska in dva ameriška patenta. Doma in v tujini sodelujejo s številnimi raziskovalnimi ustanovami in partnerji v gospodarskem sektorju (trije projekti okvirnih programov EU, več kot 20 bilateralnih projektov od leta 2000).

Spletna stran: http://lbk.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411