Laboratorij za električnaomrežja in naprave

Laboratorij za električna omrežja in naprave (LEON) ima dolgo raziskovalno tradicijo na področju elektroenergetike v Sloveniji. V začetku devetdesetih smo v sodelovanju s Siemensovim oddelkom za načrtovanje omrežij v Nemčiji začeli s pionirskim delom uporabe digitalnih simulacij pri analizi elektroenergetskega sistema. Tisto, kar je bilo takrat sprejeto z velikimi dvomi, je danes nekaj samoumevnega. Natančne analize različnih problemov v elektroenergetskem omrežju z uporabo najsodobnejših simulacijskih programov ostajajo glavna dejavnost laboratorija.

Pedagoško delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju zajema analize elektroenergetskih omrežij in naprav, prenos in razdeljevanje električne energije, kakovost električne energije in visokonapetostno tehniko.

Znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno predvsem na področja zelenega prehoda, pametnih omrežij in kompenzacijskih naprav. Za operaterje prenosnega in distribucijskih omrežij ter velike industrijske odjemalce izvajamo študije na področjih načrtovanja omrežja, vključevanja obnovljivih virov in električnih vozil ter vodenja sodobnih kompenzacijskih naprav v prenosnih in distribucijskih omrežjih. Raziskovalci laboratorija so z udeležbo v evropskih projektih razvili tesno mednarodno sodelovanje.

Poleg znanstvene odličnosti je osnovna vizija laboratorija prenos rešitev v prakso in podpora pri tehnološkem razvoju slovenskega elektrogospodarstva.

 

LEON

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411