Laboratorij za preskrbo z električno energijo

Laboratorij za preskrbo z električno energijo se ukvarja z raziskovanjem več področij.

Prvo izmed področij na katerem deluje laboratorij je raziskovanje naprav FACTS (Flexible AC Transmission System). Naprave FACTS temeljijo na uporabi močnostne elektronike in predstavljajo podlago za razvoj v prihodnosti. Pri izdelavi študij in raziskav je največ pozornosti namenjeno vprašanju, kakšen vpliv ima vključitev naprav FACTS v elektroenergetski sistem (EES). V okviru laboratorija je bil dosežen velik teoretični preboj pri razvoju energijskih funkcij, saj smo razvili nove energijske funkcije za EES z vključenimi napravami FACTS. Številne študije smo izvedli v sodelovanju s slovenskim operaterjem prenosnega omrežja (ELES) v zvezi z novo priključenim prečnim transformatorjem, ki ima zelo velik vpliv na nadzor pretokov moči skozi slovenski EES.

Naslednje raziskovalno področje, s katerim se ukvarjamo v laboratoriju, zajema probleme pri oskrbiindustrijskih obratov z električno energijo. Simulacije statičnih in dinamičnih pojavov v distribucijskih omrežjih se izvajajo z namenom, da bi omogočili ustrezno načrtovanje strojev (izračuni kratkih stikov, napetostnega profila, izgub, zagona motorja, dinamičnega dogajanja v primeru preklopov, itd.). Prav tako igrajo pomembno vlogo tudi nastavitve nadtokovne zaščite, katerenamen je zagotoviti večjo zanesljivost oskrbe z električno energijo tako distribucije kot industrijskih obratov.

Najnovejše raziskave so usmerjene v možnosti EES, da bi povezoval različne razpršene vire električne energije (fotovoltaiko, gorivne celice, vetrne elektrarne, male hidroelektrarne) in možnosti vključitve vetrnih elektrarn v slovenski EES. Poleg naštetega smo razvili podroben model dvojno-napajanega stroja, ki je uporabljen v prvi slovenski črpalni hidroelektrarni Avče.

V laboratoriju se lahko pohvalimo, da smo lastniki simulatorja Real Time Digital Simulator (RTDS), ki je zelo uporabno orodje za preizkušanjevodenja in zaščite EES.RTDS omogoča testiranje dejanske opreme preko interakcije z modeliranim EES v realnem času. Uporablja se tako na raziskovalnem področju kot tudi za komercialne projekte.

Laboratorij je vključen v številne slovenske projekte. Hkrati pa sodeluje tudi na mednarodni ravni v projektih na področju koordinacije zaščite v sodelovanju sSiemens AG, Erlangen, Nemčija.

Spletna stran: http://lpee.fe.uni-lj.si

Člani:

  • izr. prof. dr. Valentin Ažbe univ. dipl. inž. el.
  • as. – raz. Jovancho Grozdanovski mag. inž. el.
  • prof. dr. Rafael Mihalič univ. dipl. inž. el.
  • doc. dr. Urban Rudež univ. dipl. inž. el.
  • dr. Tadej Škrjanc mag. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411