ČLANI LABORATORIJA

asist. - razisk. Žan Ajdič

Mladi raziskovalec

E-pošta: zan.ajdic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

znan. sod. dr. Matevž Bokalič

Znanstveni sodelavec

E-pošta: matevz.bokalic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

znan. sod. dr. Kristijan Brecl

Znanstveni sodelavec

E-pošta: kristijan.brecl@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

Bruno Černak

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: bruno.cernak@fe.uni-lj.si

asist. dr. Andraž Debevc

Asistent

E-pošta: andraz.debevc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8953

asist. dr. Boštjan Glažar

Asistent

E-pošta: bostjan.glazar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8953

Matej Guštin

Raziskovalec

E-pošta: matej.gustin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

izr. prof. dr. Marko Jankovec

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.jankovec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8931

doc. dr. Marko Jošt

Asistent

E-pošta: marko.jost@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8846

asist. dr. Miha Kikelj

Asistent

E-pošta: miha.kikelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

znan. sod. dr. Milan Kovačič

Znanstveni sodelavec

E-pošta: milan.kovacic@fe.uni-lj.si

Telefon: +368 1 476 8723

prof. dr. Janez Krč

Visokošolski učitelj

E-pošta: janez.krc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8843

izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek

Visokošolski učitelj

E-pošta: benjamin.lipovsek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8845

asist. Miloš Ljubotina

Mladi raziskovalec

E-pošta: milos.ljubotina@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

asist. dr. Gašper Matič

Asistent z doktoratom

E-pošta: gasper.matic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8321

asist. Žiga Miklič

Mladi raziskovalec

E-pošta: ziga.miklic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

doc. dr. Matija Pirc

Visokošolski učitelj

E-pošta: matija.pirc@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8407

asist. - razisk. Jure Pušnjak

Mladi raziskovalec

E-pošta: jure.pusnjak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

Matjaž Tome

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: matjaz.tome@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8723

asist. dr. Špela Tomšič

Asistent z doktoratom

E-pošta: spela.tomsic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8276

prof. dr. Marko Topič

Visokošolski učitelj

E-pošta: marko.topic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8470

asist. Darjo Uršič

Mladi raziskovalec

E-pošta: darjo.ursic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8848

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411