Laboratorij za načrtovanjeintegriranih vezij

V Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij se ukvarjamo z načrtovanjem digitalnih vezij in sistemov, izdelavo prototipnih sistemov s programirljivimi vezji, razvojem programske opreme za načrtovanje digitalnih vezij, metodami za sočasno načrtovanje strojne in programske opreme, vgrajenimi sistemi, sistemi v čipu ter razvojem algoritmov za obdelavo videa in slik izvedenih v strojni opremi.

Laboratorij sodeluje s slovensko elektronsko in telekomunikacijsko industrijo, za študente eletrotehnike pa organizira vsako leto tekmovanje v načrtovanju digitalnih elektronskih vezij.

Spletna stran: http://lniv.fe.uni-lj.si

Člani:

  • znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec univ. dipl. kem.
  • Dane Seliger dipl. inž. el.
  • doc. dr. Aleksander Sešek univ. dipl. inž. el.
  • izr. prof. dr. Andrej Trost univ. dipl. inž. el.
  • prof. dr. Andrej Žemva univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411