ČLANI LABORATORIJA

znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec

Znanstveni svetnik

E-pošta: ursa.opara-krasovec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8253

Dane Seliger

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: dane.seliger@fe.uni-lj.si

Telefon: + 386 1 476 8351

doc. dr. Andrej Trost

Visokošolski učitelj

E-pošta: andrej.trost@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8350

prof. dr. Andrej Žemva

Visokošolski učitelj

E-pošta: andrej.zemva@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8346

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411