Laboratorij za informacijsketehnologije

Pedagoško delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju vključuje predmete s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki pokrivajo prenos in digitalno obdelavo signalov, informacijske sisteme, komunikacijske protokole, varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, senzorske sisteme, omrežne in spletne tehnologije ter interakcijo med človekom in strojem.

Naše znanstveno-raziskovalno in strokovno delo zajema predvsem interakcijo med človekom in strojem v vozilih ter biomehansko povratno zanko v športu in rehabilitaciji. Prvo področje zajema raziskave in projekte na tematikah, povezanih z razvojem, izvedbo in oceno novih uporabniških vmesnikov v vozilih z različnimi stopnjami avtomatizacije ter ocenjevanjem vozniških sposobnosti, voznikovega vedenja ter voznikovega stanja s pomočjo številnih biometričnih senzorjev. Drugo področje pa se ukvarja z uporabo različnih nosljivih senzorjev za hitrejše učenje in izboljšanje gibalnih veščin ter izogibanje in preprečevanje poškodb v športu in rehabilitaciji.

ČLANI LABORATORIJA

Marko Gluhak

Raziskovalec

E-pošta: marko.gluhak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8951

asist. dr. Timotej Gruden

Asistent

E-pošta: timotej.gruden@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8951

asist. Matevž Hribernik

Raziskovalec

E-pošta: matevz.hribernik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8455

izr. prof. dr. Grega Jakus

Asistent

E-pošta: grega.jakus@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8938

izr. prof. dr. Anton Kos

Visokošolski učitelj

E-pošta: anton.kos@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8493

prof. dr. Jaka Sodnik

Visokošolski učitelj

E-pošta: jaka.sodnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8494

doc. dr. Sara Stančin

Visokošolski učitelj

E-pošta: sara.stancin@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8939

doc. dr. Kristina Stojmenova Pečečnik

Znanstveni sodelavec

E-pošta: kristina.stojmenova@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8944

prof. dr. Sašo Tomažič

Visokošolski učitelj

E-pošta: saso.tomazic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8432

izr. prof. dr. Anton Umek

Visokošolski učitelj

E-pošta: anton.umek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8851

asist. Val Vec

Mladi raziskovalec

E-pošta: val.vec@fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411