Laboratorij za sevanjein optiko

Laboratorij za sevanje in optiko , izvaja raziskave na fizičnem nivoju telekomunikacijskih omrežij, katerega sestavna dela sta optična vlakenska infrastruktura in radiofrekvenčni kanal.

Laboratorijska ekipa je zadolžena za načrtovanje in razvoj tako analogne kot hitre digitalne mikrovalovne elektronike za optično in mikrovalovno komunikacijsko opremo, modeliranje in simulacijo 3D pasivnih mikrovalovnih struktur ter razvoj anten do teraherčnega frekvenčnega področja.

Večino raziskovalne opreme je bilo pridobljene iz evropskih projektov v okviru programa TEMPUS in kasneje iz okvirnih programov Evropske Unije ter tujih in domačih industrijskih projektov. Laboratorij je razvil, izdelal in preizkusil mikrovalovne in hitre elektronske komponente za potrebe evropskih projektov ESTER, ATLAS in IPHOBAC. Predstojnik laboratorija je sodeloval tudi v ekipi za načrtovanje in izgradnjo umetnih satelitov Microsat in AMSAT P3D.

Laboratorij za sevanje in optiko razpolaga z vrhunsko radiofrekvenčno merilno opremo za merjenje karakteristik anten, meritve radiofrekvenčnega spektra in meritve S-parametrov. Sem se uvrščajo RF spektralni analizator do 50GHz, vektorski analizator vezij do 20GHz, skalarni analizator vezij do 40GHz ter različni RF izvori vse do 40GHz. Za meritve sevalnih lastnosti anten ima laboratorij na strehi fakultete postavljeno profesionalno merilno mesto z vso pripadajočo opremo.

Vrhunska optična merilna oprema (Fabry-Perot optični spektralni analizator, nastavljivi optični slabilci, optični merilniki moči, optični reflektometri ter različni optični izvori za 1,3um in 1,55um) omogoča meritve optičnega spektra telekomunikacijskih valovnih dolžin ter meritve lastnosti in pojavov na optičnem vlaknu. Komunikacijska oprema omogoča meritve v časovnem prostoru z vzorčevalnim osciloskopom in meritve pogostosti bitnih napak v telekomunikacijski zvezi.

V okviru laboratorija se izvaja tudi pedagoški proces Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, saj se na dodiplomskem in podiplomskem študiju izvajajo predavanja za predmete iz področja optičnih in radijskih komunikacij, ki so podprta s širokim spektrom zanimivih, dinamičnih in poučnih laboratorijskih vaj.

Poleg evropskih in vladnih projektov je laboratorij odprt tudi za industrijsko sodelovanje na področju optičnih in radijskih komunikacij.

Spletna stran: http://antena.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

izr. prof. dr. Boštjan Batagelj

Visokošolski učitelj

E-pošta: bostjan.batagelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8400

asist. dr. Aljaž Blatnik

Asistent

E-pošta: aljaz.blatnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8425

asist. Andrej Lavrič

Raziskovalec

E-pošta: andrej.lavric@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8423

viš. pred. dr. Tomi Mlinar

Asistent z doktoratom

E-pošta: tomi.mlinar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8434

prof. dr. Matjaž Vidmar

Visokošolski učitelj

E-pošta: matjaz.vidmar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8435

Luka Zmrzlak

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: luka.zmrzlak@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8728

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411