Laboratorij zatelekomunikacije

Laboratorij za telekomunikacije (LTFE) združuje raziskovalce, strokovnjake, inovatorje in pedagoge na področjih kibernetske varnosti, omrežij, IoT, tehnologij porazdeljenih evidenc ter kritičnih komunikacij in infrastruktur. Skozi raziskave in inoviranje v okviru domačih in evropskih raziskovalnih projektov se posvečamo aplikativnim znanstvenim izzivom, gradimo prototipe in pilote ter v tesnem sodelovanju z deležniki uvajamo in validiramo tehnološke inovacije v konkretnih industrijskih vertikalah in infrastrukturah. Ekspertna znanja in izkušnje prelivamo v pedagoški proces in namenska profesionalna izobraževanja z namenom, da bi pripomogli h kreiranju, izobraževanju in usposabljanju novih generacij znanstvenikov, inovatorjev in strokovno usposobljenega kadra kot odziv na trenutne in prihodnje potrebe slovenskega in evropskega gospodarstva.

V laboratoriju poučujemo predmete na vseh stopnjah študija na Fakulteti za elektrotehniko, primarno v okviru študija IKT, obenem pa tudi multidisciplinarno in v okviru drugih študijskih smeri. Naše delo obsega širok portfelj znanj s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, vse od osnovnega spoznavanja z IKT svetom do poglabljanja v specifike kibernetske varnosti, internetnih omrežij, tehnologij porazdeljenih evidenc, ter senzorskih tehnologij in interneta stvari. Poleg tega pa se trudimo študentom ob teoriji čim bolj približati tudi prakso, zato pomemben del naših predavanj predstavljajo tudi izbrana vabljena predavanja strokovnjakov, ekskurzije v podjetja in namensko reševanje realnih izzivov iz industrije.

Poleg tega se v LTFE ukvarjamo s širokim portfeljem znanstveno-inovacijskih aktivnosti v okviru evropskih in nacionalnih projektov ter v sodelovanju z industrijskimi partnerji. Naše raziskovalno in razvojno delo med drugim obsega načrtovanje in implementacijo telekomunikacijskih protokolov, raziskave, razvoj in implementacijo pilotnih kibernetskih pasti v internetnih in kritičnih infrastrukturah ter rešitve za napredno spremljanje in profiliranje kibernetskih tveganj, in načrtovanje in razvoj sodobnih aplikacij na področju kritičnih komunikacij in storitev za zaščito, reševanje in javno varnost. Plod našega dela je med drugim platforma Cyberlab, zunanjim naročnikom pa smo odprli tudi vrata v naš Testcenter, ki z najnovejšo zmogljivo infrastrukturo in opremo omogoča širok spekter naprednih testiranj, eksperimentov in validacij digitalne infrastrukture.

Predstojnik laboratorija: prof. dr. Andrej Kos

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411