ČLANI LABORATORIJA

Gregor Balkovec

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: gregor.balkovec@fe.uni-lj.si

Nataša Božić

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

E-pošta: natasa.bozic@fe.uni-lj.si

mag. Primož Brajnik

Raziskovalec z magisterijem

E-pošta: primoz.brajnik@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8100

Deniza Bundalevska

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I)

E-pošta: deniza.bundalevska@fe.uni-lj.si

Maša Gorenšek

Samostojni strokovni delavec VII/1

E-pošta: masa.gorensek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8800

Simon Kastelic

Raziskovalec

E-pošta: simon.kastelic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

prof. dr. Andrej Kos

Visokošolski učitelj

E-pošta: andrej.kos@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8888

doc. dr. Matevž Pustišek

Visokošolski učitelj

E-pošta: matevz.pustisek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8844

asist. Matej Rabzelj

Mladi raziskovalec

E-pošta: matej.rabzelj@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

izr. prof. dr. Urban Sedlar

Visokošolski učitelj

E-pošta: urban.sedlar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8107

Tjaša Sobočan

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: tjasa.sobocan@fe.uni-lj.si

asist. Leon Štefanić Južnič

Asistent

E-pošta: leon.stefanic-juznic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8103

viš. pred. dr. Andrej Štern

Asistent

E-pošta: andrej.stern@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8802

Simona Stojanova

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: simona.stojanova@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8141

izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh

Višji znanstveni sodelavec

E-pošta: emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8145

Argene Superina

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: argene.superina@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8143

mag. Jurij Verhovnik

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

E-pošta: jurij.verhovnik@fe.uni-lj.si

doc. dr. Mojca Volk

Znanstveni sodelavec

E-pošta: mojca.volk@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8108

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411