Laboratorij za regulacijsko tehnikoin močnostno elektroniko

V sodelovanju s sodelavci Katedre za mehatroniko se pedagoško in raziskovalno ukvarjamo s sistemi močnostne elektronike, mikroprocesorsko tehniko in s programirljivimi krmilniki na področju mehatronike.

Visoko dinamiko, zanesljivost in visok energijski izkoristek mehatronskega sistema (sistem proti blokiranju koles ABS, pozicionirni elektromotorski pogoni, ….) lahko dosegamo le s sprotnim posegom vanj (regulacijo), ki pa ni učinkovit brez zadovoljivo hitre in točne meritve fizikalnih veličin in ustrezno hitrega delovanja preko njegovega izvršnega člena. Oboje je tesno povezano s sodobnimi pretvorniki električne energije in pripradajočimi regulacijskimi algoritmi, ki so v večje sisteme vpeti preko nadzornih računalniških sistemov in programirljivih krmilnikov.

Ker mehatronske sisteme – v njihovi manjši ali večji pojavni obliki – srečamo na vsakem koraku, je naše delovanje vidno skozi vedno aktualne raziskovalne naloge in izdelke:

  • statični močnostni pretvorniki za elektromotorske pogone, precizijski generatorji sinusne napetosti in tokov ter procesni tokovni viri za galvanotehnične procese. Eno od pomembnejših področij delovanja so omrežni aktivni filtri.
  • za regulacijo procesov naštetih aplikacij močnostne elektronike služijo razviti mikrokrmilniški sistemi. Z njimi lahko reguliramo tudi najzahtevnejše sisteme kot je npr. regulacija asinhronskega motorja brez merilnika hitrosti in zaznavanje napak med obratovanjem pretvornikov in strojev.

Vse našteto dopolnjujemo z obvladovanjem sodobnih industrijskih krmilnikov.

Izvajamo številne predmete na študijski smeri Mehatronika (UN) in Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP – VS), kjer študenti lahko pričakujejo prijetno okolje, kakovostna predavanja ter dobro opremljene laboratorije za praktično delo in dodatno izobraževanje.

Spletna stran: http://lrtme.fe.uni-lj.si

ČLANI LABORATORIJA

Aleksander Abramović

Tehniški sodelavec VI

E-pošta: aleksander.abramovic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8466

prof. dr. Vanja Ambrožič

Visokošolski učitelj

E-pošta: vanja.ambrozic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8286

izr. prof. dr. David Nedeljković

Visokošolski učitelj

E-pošta: david.nedeljkovic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8478

doc. dr. Mitja Nemec

Asistent

E-pošta: mitja.nemec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8477

dr. Janez Ivan Pavlič

Tehniški sodelavec VII/1

E-pošta: janez.pavlic@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8466

doc. dr. Marko Petkovšek

Asistent

E-pošta: marko.petkovsek@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8862

doc. dr. Andraž Rihar

Asistent

E-pošta: andraz.rihar@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8466

prof. dr. Danjel Vončina

Visokošolski učitelj

E-pošta: voncina@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8274

prof. dr. Peter Zajec

Visokošolski učitelj

E-pošta: peter.zajec@fe.uni-lj.si

Telefon: +386 1 476 8479

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411