Laboratorij zarobotiko

Laboratorij goji že dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav s področja robotike in biomedicinske tehnike ter prenosa izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje.

V zadnjem obdobju potekajo predvsem raziskave na področju dotika robota z okolico, gradnje in uporabe haptičnih vmesnikov, navidezne resničnosti na področju robotike ter merjenj v povezavi z roboti. Raziskave so vpete v domači industrijski in mednarodni raziskovalni prostor, dobivajo odmev v recenziranih mednarodnih publikacijah, mednarodnih povezavah in projektih.

Mednarodne aktivnosti zajemajo projekte financirane s strani EU, RTD STREP projekti v FP4 – FP7 (SENSATIONS, GENTLE/S, I-Match, ALLADIN, MIMICS, EVRYON, CARETOY, CYBERLEGS), bilateralno sodelovanje z 18 državami, laboratorij je član mreže EURON (The European Robotics Research Network). Prav tako je bogato sodelovanje z različnimi partnerji iz industrije, ki pokrivajo področje robotike v Slovenije (Yaskawa Slovenia, ABB Slovenija, DAX, FDS Research), kot tudi z industrijskimi partnerji z drugih področij (Trimo, LPKF, ETA Cerkno, Iskra Avtoelektrika). Laboratorij za robotiko je za prenos znanja v industrijo dobil v letu 2010 prestižno 3. nagrado EURON/EUnited Robotics Technology Transfer Award.

Laboratorij prenaša izkušnje v domače okolje na dodiplomske in podiplomske študente oziroma študijske programe in industrijske partnerje. Več desetletna je prepletenost delovanja laboratorija z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije, kot tudi ustaljeno sodelovanje s sorodnim odsekom na Institutu Jožef Stefan.

Spletna stran: http://robo.fe.uni-lj.si

Člani:

 • as. mag. Peter Čepon univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Roman Kamnik univ. dipl. inž. el.
 • as. Peter Kmecl mag. inž. el.
 • as. dr. Peter Krapež mag. inž. el.
 • as. Ana Mandeljc mag. kin.
 • prof. dr. Zlatko Matjačić univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Matjaž Mihelj univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Marko Munih univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. Janez Podobnik univ. dipl. inž. el.
 • as. Luka Pogačnik mag. inž. el.
 • izr. prof. dr. Urška Puh dipl. fiziot.
 • Aleksander Rajhard dipl. inž. el.
 • as. dr. Sebastjan Šlajpah univ. dipl. inž. el.
 • as. Aleš Zore mag. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411