Laboratorij za fiziko (LF) se na raziskovalnem področju ukvarja s fiziko bioloških, lipidnih in tekoče-kristalnih membran in površin, statistično fiziko, elektrostatiko in simulacijami električne dvojne plasti in plazme, ravnovesnimi oblikami zaključenih tankih elastičnih lupin, sintezo polprevodniških in kovinskih nanostrukturiranih površin in delcev ter tehniko izolacije in karakterizacijo zunajceličnih veziklov.

Sodelavci LF so med drugim prispevali k razvoju teoretičnih metod na področju fizike in elektrostatike močno ukrivljenih površin ter fizike interakcij nanodelcev v elektrolitskih raztopinah z naelekterno nanostrukturirano površino. Pri tem je potrebno posebej izpostaviti vpeljavo anizotropije v teoretični opis močno ukrivljenih membranskih površin ter upoštevanje porazdelitve električnega naboja na površini in v notranjosti nanodelcev. Člani LF so pomembno prispevali tudi k razvoju teoretične elektrostatike polprevodniških in kovinskih nanostrukturiranih površin. Med drugim so eksperimentalno in teoretično ter s pomočjo simulacij razložili nekatere vrste posredovanih privlačnih interakcij med enako naelektrenimi površinami.
Rezultati raziskav LF so neposredno uporabni tudi v kliničnih študijah in klinični praksi ter na področju optimizacije površine in oblike različnih implantov kot so na primer žilne opornice. Člani LF so med drugim v sodelovanju z Laboratorijem za klinično biofiziko na Zdravstveni fakulteti razvili tudi računalniško podprti sistem za biomehansko načrtovanje operativnih posegov v ortopediji in traumatologiji.

Predstojnik: prof. ddr. Aleš Iglič univ. dipl. ing. fiz.

Spletna stran: http://physics.fe.uni-lj.si/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411