Laboratorij za osnove elektrotehnikein elektromagnetiko

Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko združuje pedagoške, projektne in raziskovalne dejavnosti s področja osnov elektrotehnike in elektromagnetike ter multimedije v okviru istoimenskih predmetov na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.

Na prvi stopnji je poudarek na razvoju, izdelavi in postavitvi laboratorijskih vaj ter eksperimentov, na izdelavi video gradiv, učbenikov, navodil za vaje in sistema za avtomatizacijo postopkov pisnega preverjanja znanja. Na drugi stopnji je poudarek na numeričnih metodah v elektromagnetiki in na uvajanju študentov v reševanje inženirskih problemov s področja elektrotehnike in elektromagnetnih polj, ki vključuje teoretični, matematični, numerični, programerski in analizni del. Na tretji stopnji se študenti ukvarjajo s problemi, ki so mnogokrat interdisciplinarne narave in vključujejo tematiko elektromagnetnih polj.

Projektno delo je posvečeni analizi, meritvam in zasnovi rešitev na interdisciplinarnih področjih elektrotehnike, ki vključujejo vezja, vgrajene sisteme, senzorje prek elektromagnetnih količin, komunikacijo, zbiranje in obdelavo podatkov ter multimedijo.

Teme raziskav sodelavcev laboratorija zajemajo uporabo numeričnih metod v elektromagnetiki, problematike indukcijskega segrevanja, presoje elektromagnetne kompatibilnosti, vrednotenja elektromagnetnih polj v okolici naprav in postrojev, zastiranja elektromagnetnih polj in analize ter sinteze elektrotehniških in elektromagnetnih aplikacij. Vključujejo rabo umetne inteligence ter zagotavljanje energetske učinkovitosti in trajnosti na različnih področjih elektrotehnike.

Poseben aspekt namenjamo vključevanju študentov nižjih letnikov v razvojno in projektno delo na fakulteti. Študentom so vrata laboratorija odprta in se lahko že v zgodnjem obdobju študija samoiniciativno ali pod mentorstvom preizkusijo s problemi s področja sestavljanja vezij, elekotromagnetnih sklopov, integracije senzorjev z vgrajenimi sistemi, komunikacije, krmiljenja ter obdelave podatkov.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411