Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko

V laboratoriju se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov.

Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme.

Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

Laboratorij pokriva velik del pedagoškega procesa na visokošolskem strokovnem študiju, smer Avtomatika, na univerzitetnem prvostopenjskem študiju, smer Avtomatilka, na univerzitetnem magistrskem študiju, smer Avtomatika in informatika in na doktorskem študiju.

Splošno o avtomatiki

Možnosti zaposlitve

 

Predstojnik: Prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. inž. el.

Spletna stran: http://msc.fe.uni-lj.si

Člani:

 • as. dr. Goran Andonovski univ. dipl. inž. el.
 • as. – raz. Miloš Antić mag. inž. el.
 • prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc univ. dipl. inž. el.
 • as. – raz. Jakob Baumgartner mag. inž. el.
 • prof. dr. Sašo Blažič univ. dipl. inž. el.
 • as. – raz. Aljaž Blažič mag. inž. el.
 • as. dr. Matevž Bošnak univ. dipl. inž. el.
 • as. Gregor Černe mag. inž. el.
 • doc. dr. Gorazd Karer univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Gregor Klančar univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. Vito Logar univ. dipl. inž. el.
 • zaslužni prof. dr. Drago Matko univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Gašper Mušič univ. dipl. inž. el.
 • as. Miha Ožbot mag. inž. el.
 • prof. dr. Igor Škrjanc univ. dipl. inž. el.
 • as. dr. Simon Tomažič univ. dipl. inž. el.
 • as. dr. Andrej Zdešar univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Borut Zupančič univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411