Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko

Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko izhaja iz Laboratorija za analogno in hibridno računanje, ki bil na naši fakulteti ustanovljen pred več kot šestdesetimi leti. V laboratoriju se že od njegovega začetka ukvarjamo z najnovejšimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja najrazličnejših sistemov, v zadnjih desetih letih pa tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Gre za področje, ki se v zadnjem času razvija z nesluteno hitrostjo, pri tem pa ponuja mnogo še nerešenih izzivov, predvsem v povezavi z njihovim odločanjem na osnovi umetne inteligence, ki ga takšni sistemi potrebujejo.

Pri raziskavah se osredotočamo tako na konvencionalne kot tudi najsodobnejše pristope, kamor uvrščamo adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine vodenja, ter na metode modeliranja in identifikacije dinamičnih procesov s pomočjo pristopov umetne inteligence kot so mehka logika, umetne nevronske mreže in ekspertni sistemi.
Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih vodenja sistemov, digitalnih dvojčkov procesov, odločitvenih in podpornih sistemov, sistemov napovedovanja, optimizacije delovanja procesov ter simulatorjev, zlasti v povezavi z industrijskimi problemi.

Laboratorij pokriva velik del pedagoškega procesa na obeh prvostopenjskih študijskih programih smeri Avtomatika, na drugostopenjskem študijskem programu smeri Avtomatika in informatika ter na tretjestopenjskem študijskem programu.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411