Poročila

Letno poročilo 2022 (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2021 (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2020 (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2019 (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2018 (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2017 (Poslovno poročilo s samoevalvacijo in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2016 (Poslovno poročilo s samoevalvacijo in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2015 (Poslovno poročilo s samoevalvacijo in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2014 (Poslovno poročilo s samoevalvacijo in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2013 (Poslovno poročilo s samoevalvacijo in Računovodsko poročilo)
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2010
Letno poročilo 2009
Letno poročilo 2008
Letno poročilo 2007
Letno poročilo 2006
Letno poročilo 2005

Samoevalvacijsko poročilo 2012
Samoevalvacijsko poročilo 2011
Samoevalvacijsko poročilo 2010
Samoevalvacijsko poročilo 2009
Samoevalvacijsko poročilo 2008
Samoevalvacijsko poročilo 2007
Samoevalvacijsko poročilo 2006
Samoevalvacijsko poročilo 2005
Samoevalvacijsko poročilo 2004
Samoevalvacijsko poročilo 2003
Samoevalvacijsko poročilo 2002
Samoevalvacijsko poročilo 2001
Samoevalvacijsko poročilo 2000