Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli ul na raziskovalnem področju ter kodeksom strokovnega oz. raziskovalnega področja, na katerem delajo ali se usposabljajo

Komisija za raziskovalno in razvojno delo je na 9. seji dne 16.4.2015 sprejela program rednega seznanjanja raziskovalcev UL z etičnimi načeli. Različne kategorije raziskovalcev naj članice seznanjajo z etičnimi načeli na naslednje načine:

NOVO ZAPOSLENI: ob zaposlitvi prejmejo Etični kodeks UL in Etično kodeks za raziskovalce UL ter eventualni etični kodeks strokovnega področja ter podpišejo Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL

ŠTUDENTI I. in II. STOPNJE: Ob začetku akademskega leta se seznanijo preko spletne strani

DOKTORSKI ŠTUDENTI:

  • ob vpisu prejmejo Etični kodeks za raziskovalce UL in eventualni etični kodeks strokovnega področja ter podpišejo Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL
  • z etičnimi načeli za raziskovalce UL se jih seznani v okviru predmetov in modulov, namenjenih veščinam v znanstvenoraziskovalnem delu ali v okviru predavanj o izdelavi doktorske dizertacije
  • preko mentorjev
  • preko spletne strani

VSI ZAPOSLENI RAZISKOVALCI IN PEDAGOGI:

  • tekom leta 2015 podpišejo Izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL
  • dodatno se jih z etičnimi načeli za raziskovalce seznani:
  • ob posebnih letnih dogodkih namenjenih raziskovalnemu delu članic
  • na sestankih programskih ali projektnih skupin

Članice ta program vključijo v vsakoletni program dela članice. Izvedbo programa koordinira prodekan za raziskovalno delo članice.


Komisija za raziskovalno in razvojno delo:
prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije

prof. dr. Martin Čopič, prorektor