Vizitka

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

www.fe.uni-lj.si

Tel.: +386 1 4768 411
Fax.: +386 1 4264 630

Transakcijski račun FE: SI56 0110 060 30708 671 pri UJP
ID za DDV: SI11015489
Matična številka: 1626965000