Akademski zbor

Akademski zbor Fakultete sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo vsi zaposleni strokovni delavci. Člani Akademskega zbora, razen tistih iz vrst študentov, morajo biti na Fakulteti zaposleni za najmanj polovični delovni čas. Predstavnike študentov v Akademskem zboru voli Študentski svet Fakultete.

 

Predsednik AZ FE je prof. dr. Igor Papič, namestnica predsednika AZ FE pa je doc. dr. Lea Rems (mandatno obdobje 2021-2025).