Predstojniki kateder

I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko | doc. ddr. Melita Hajdinjak

II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave | prof. dr. Grega Bizjak

III. Katedra za elektroniko | prof. dr. Marko Topič

IV. Katedra za merjenja in robotiko | prof. dr. Janko Drnovšek

V. Katedra za biomedicinsko tehniko | prof. dr. Boštjan Likar

VI. Katedra za mehatroniko | izr. prof. David Nedeljković

VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko | prof. dr. Igor Škrjanc

VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije | prof. dr. Janez Bešter