Skupne službe

Tajnica vodstva fakultete, Martina Absec, soc. del.

Vodja študijskega sektorja, Barbara Baraga, univ. dipl. inž. arh.

Koordinator za mednarodne študentske izmenjave, izr. prof. dr. Boštjan Murovec

Vodja računovodsko finančne službe, Zdenka Rajh, dipl. ekon.

Vodja raziskovalnega sektorja, Petra Koželj, univ. dipl. ekon.

Vodja kadrovske službe, Vera Wabra Lekše, univ. dipl. upr. org.

Vodja tehnično-vzdrževalne službe, Tomaž Plestenjak, ing. str.

Vodja službe za komuniciranje, Vesna Paradiž, univ. dipl. komp. in fil.

Vodja knjižnice, mag. Zdenka Oven, univ. dipl. bibl.

Vodja službe za VPD in VPP, Matijana Slabe Marinč

Vodja založbe, prof. dr. Sašo Tomažič

Predstojnik IKT sektorja, mag. Rok Žurbi

Vodja IKT sektorja, Matej Jerman

Predsednik Študentskega sveta FE, Tina Perko