Upravni odbor

Člani Upravnega odbora (UO FE) za mandatno obdobje 2019-2023: 

 

prof. dr. Janez Bešter, predsednik UO FE

prof. dr. Janko Drnovšek

prof. dr. Boštjan Blažič

prof. dr. Marko Topič, namestnik predsednika UO FE

prof. dr. Tomaž Vrtovec

ga. Petra Koželj

študent

 

Člani Razširjenega upravnega odbora (RUO FE) za mandatno obdobje 2022-2026

RUO FE šteje 18 članov in je sestavljen iz članov UO FE, članov vodstva Fakultete in naslednjih predstavnikov podjetij:

  • g. Marjan Drmota, direktor Kolektor Mobility in predsednik RUO FE,
  • g. Boštjan Košak, predsednik uprave Telekom Slovenije d.d.,
  • mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles d.o.o.,
  • ga. Tanja Mohorič, direktorica GIZ-ACS,
  • g. Janez Novak, direktor RLS d.o.o. in
  • g. Janez Öri, namestnik direktorja in direktor strateškega razvoja S & T ISKRATEL d. o. o.