Upravni odbor

Člani Upravnega odbora (UO FE) za mandatno obdobje 2019-2023: 

 

prof. dr. Janez Bešter, predsednik UO FE

prof. dr. Janko Drnovšek

izr. prof. dr. Andrej Ferdo Gubina

prof. dr. Marko Topič, namestnik predsednika UO FE

prof. dr. Tomaž Vrtovec

ga. Petra Koželj

Gašper Podobnik 

 

Člani Razširjenega upravnega odbora (RUO FE) za mandatno obdobje 2018-2022

RUO FE šteje 18 članov in je sestavljen iz članov UO FE, članov vodstva Fakultete in naslednjih predstavnikov podjetij:

 

Dr. Saša Sokolič, direktor marketinga in prodaje METRONIK d.o.o.

Mag. Tomaž Seljak, TELEKOM Slovenije d.d.

Janez Novak, direktor RLS d.o.o.

g. Janez Öri, direktor Strateškega razvoja ISKRATEL d.d. 

Marjan Drmota, izvršni direktor za razvoj Kolektor Group d. o. o., predsednik RUO

Mag. Marko Mišmaš, direktor raziskav in razvoja Iskraemeco d. d.