Prodekan za finančne zadeve in kakovost

David NedeljkovićIzr. prof. dr. David Nedeljković

Dr. David Nedeljković je diplomiral leta 1991, magistriral leta 1996 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za magistrsko delo je prejel nagrado dr. Vratislava Bedjaniča. Leta 2001 je kot štipendist DAAD gostoval na Institut für Regelungstechnik na Tehniški univerzi v Braunschweigu v Nemčiji. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je zaposlen kot izredni profesor in je nosilec predmetov Regulacijska tehnika in Programirljivi krmilni sistemi na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika ter predmetov Osnove regulacijske tehnike in Digitalna krmilja na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika. Bil je mentor številnim diplomantom na predbolonjskih študijskih programih ter na visokošolskem strokovnem programu in magistrskem programu 2. stopnje, prav tako je bil mentor pri enem zaključenem doktoratu. Njegovo raziskovalno delo obsega področja močnostne elektronike, kot so polprevodniške pretvorniške naprave, aktivni močnostni filtri, impulzne magnetilne naprave in regulirani elektromotorski pogoni z diagnostiko. O rezultatih svojih raziskav poroča v slovenskih in tujih znanstvenih revijah kakor tudi na konferencah. V letih 2005–2008 je koordiniral prenovo študijskih programov na Fakulteti, ki so jo narekovale bolonjske smernice. Od leta 2008 do leta 2015 je na Fakulteti opravljal naloge prodekana za finančne zadeve, od leta 2015 dalje pa opravlja naloge prodekana za finančne zadeve in kakovost.

Sodeloval je v Terminološki komisiji Elektrotehniške zveze Slovenije na področju rotacijskih strojev in transformatorjev. Od leta 1997 je član IEEE, od leta 1998 pa član Društva univerzitetnih profesorjev Ljubljana. Od leta 2001 je blagajnik Društva univerzitetnih profesorjev Ljubljana. V letih 2006–2012 je bil zakladnik pri Slovenski sekciji IEEE. Za obdobji 2004–2008 in 2008–2012 je bil izvoljen za predsednika nadzornega odbora ZAMP (Združenje avtorjev in imetnikov malih in drugih avtorskih pravic Slovenije), od leta 2012 dalje pa je član nadzornega odbora ZAMP, k.o., kolektivne organizacije, ki varuje in upravlja pravice avtorjev in dela s področja književnosti, znanosti in publicistike in njihovih prevodov. Bil je član strokovne žirije za podelitev Nagrade Werner von Siemens in član strokovne žirije za mednarodno študentsko tekmovanje PLC+ Challenge v soorganizaciji Siemensa, d.o.o.

 

Kontakt