Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Sašo Blažič

Prof. dr. Sašo Blažič

Prof. dr. Sašo Blažič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer deluje v okviru Laboratorija za avtomatiko in kibernetiko. Diplomiral je leta 1996 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je v letih 1999 in 2002 tudi magistriral in doktoriral. Med letoma 2010 in 2013 je bil delno zaposlen na Centru odličnosti Vesolje-SI, pet mesecev pa je deloval kot gostujoči raziskovalec na Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis v Franciji.

Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno na področje vodenja in modeliranja nelinearnih dinamičnih sistemov, področje uporabe pa so predvsem avtonomni mobilni sistemi in mobilna robotika. Rezultate svojih raziskav je s soavtorji objavil v več kot 60 znanstvenih člankih (večina od teh v revijah s faktorjem vpliva po JCR), eni znanstveni monografiji, ki jo je izdala založba Elsevier, sedmih samostojnih poglavjih v monografskih publikacijah in več kot 120 konferenčnih prispevkih. Sašo Blažič deluje v uredniških odborih sedmih znanstvenih revij (od tega v štirih s faktorjem vpliva po JCR), bil pa je tudi sourednik enega mednarodnega kongresa in ene mednarodne konference.

Vodovnikovo nagrado za izjemne dosežke na področju sistemov vodenja je prejel leta 2014, v letih 1997 in 2002 pa je bil prejemnik Univerzitetne Prešernove nagrade in Bedjaničeve nagrade.

Sašo Blažič je aktiven član strokovnih združenj. Med letoma 2010 in 2014 je vodil Društvo avtomatikov Slovenije. Trenutno je član tehničnih komitejev TC 7.5 (Intelligent Autonomous Vehicles) in TC 3.2 (Computational Intelligence in Control) v okviru mednarodne organizacije International Federation of Automatic Control (IFAC).

Od 1. septembra 2017 opravlja funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

 

Kontakt