Tajnik fakultete

Tea UrankarMag. Tea Urankar

Magistrica pravnih znanosti Tea Urankar je strokovnjakinja na področju civilnega in gospodarskega prava ter prava javnih naročil. 

Kot Zoisova štipendistka je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2008 in za tem znanje in delovne pravniške izkušnje pridobivala v notarski pisarni v Ljubljani. Od leta 2010 je opravljala pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani in se po opravljenem Pravniškem državnem izpitu leta 2012 zaposlila na rektoratu Univerze v Ljubljani, kjer je kot vodja oddelka za pravne zadeve leta 2017 prejela priznanje strokovnemu sodelavcu Univerze v Ljubljani za odlično delo. Leta 2016 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pridobila naziv magistrica pravnih znanosti.

Od aprila 2019 opravlja funkcijo tajnika Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

 

Kontakt