Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

  • različne oblike izobraževanja s poudarjeno internacionalizacijo in praktičnimi znanji ter mednarodno primerljivostjo pridobljenih stopenj izobrazbe,
  • mednarodno primerljivo znanstveno-raziskovalno delo,
  • strokovno delo in prenos tehnologij v prakso,
  • promocija in skrb za razvoj stroke v družbi.

 

Vizija Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani:

  • zaveza k vrhunskemu pedagoškemu delu, katerega namen naj bo ustvarjanje dobrih inženirjev,
  • zaveza k vrhunskemu znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu vseh pedagogov in raziskovalcev,
  • zavzeto in pošteno delo študentov pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
  • zavzeto in profesionalno delo skupnih služb fakultete pri podpori pedagoškemu, znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu delu,
  • zagotavljanje korektnih in profesionalnih medsebojnih odnosov med vsemi deležniki v ustvarjalnem okolju na fakulteti; pedagogi, študenti, raziskovalci in delavci v skupnih službah,
  • primarna skrb za dobrobit in ugled fakultete ter zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za delovanje.

Med fakultetami na področju elektrotehnike želi UL FE ostati najboljša v Sloveniji ter se do leta 2025 uvrstiti med 20 odstotkov najboljših na območju Srednje Evrope in nekdanje države (Nemčija, Avstrija, Švica, Italija, Hrvaška, Madžarska, Češka, Slovaška, BiH, Srbija, Črna Gora, Makedonija).