Ostale službe

Dodajte predpono 01 476 k štirimestni interni telefonski številki.

Samostojni strokovni sodelavec

priimek soba telefon
Vesna ParadižCR109/18228

Predstojnik organizacijske enote

priimek soba telefon
mag. Rok Žurbi8150

Tajnik fakultete

priimek soba telefon
mag. Tea Urankar8102

Tajnica vodstva

priimek soba telefon
Martina AbsecAN009A/1-DEK 8211

Strokovna delavka v tajništvu vodstva

priimek soba telefon
Nataša SušaAN009A/1-DEK8201

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Marta Bregar AN209-PKA 8221
Nika KlepecAN1148413
Damjana MarinčDN1128284
Irena SuhadolcBN513/A8126
Olga Zakrajšek BN202-PKA 8319

Pomočnik tajnika za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Vera Wabra LekšeAN010-KAD 8427

Strokovna delavka za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Polona Pangos AN011A/1 8422

Vodja službe za vpis in študijske zadeve

priimek soba telefon
Marjanca Rebernik AN012B-VOD 8428

Strokovne delavke študijskega sektorja

priimek soba telefon
Katarina Erjavec DrešarAN012C-ŠTU8209
Nina FošnaričAN012C-ŠTU8460
Nina Gorenec RebernikAN012C-ŠTU8338
Tatjana Lušina AN012C-ŠTU 8213

Vodja raziskovalnega sektorja

priimek soba telefon
Petra KoželjDN007B-RAZ8249

Vodja finančno računovodskega sektorja

priimek soba telefon
Zdenka Rajh HekičAN014E-VOD8206

Strokovne delavke/delavci v finančno računovodskem sektorju

priimek soba telefon
Mojca BožičCR1078861
Špela HrenA013 Računovodstvo8776
Mojca IzlakarAN014D-BL8205
Karmen KosAN014B/1-0D8757
Marija Kutnar8204
Erna NovakA013 Računovodstvo8481

Samostojna strokovna delavka v kadrovski službi

priimek soba telefon
Jana LavričAN0108402

Vodja knjižnice

priimek soba telefon
mag. Zdenka Oven AN007D-VOD 8416,8215

Bibliotekar

priimek soba telefon
Marjeta RovšekAN007B/1-SKL18294

Strokovni delavki v knjižnici

priimek soba telefon
Irma Čuk GorečanAN007A/1-KNJ 8215
Rok MavričAN007A/1-KNJ 8215
Mojca PerdihAN007A/1-KNJ 8215

Vodja službe za komuniciranje

priimek soba telefon
dr. Nina Gržinič FrelihCR109/18114

Samostojne strokovne delavke in delavci v raziskovalnem sektorju

priimek soba telefon
Edita BašićDN007A/1-RAZ8256
Saša Cvetanović ČeponDN007A/1-RAZ8359
Renata GlobevnikDN007A/1-RAZ8246
Nina KoširDN007B-RAZ8247
Elizabeta TrobecDN007A/1-RAZ8457

Strokovni delavec v založbi

priimek soba telefon
Jošt Marinko AN002B-ZAL 8383

Samostojna strokovna delavka za varnost pri delu in požarno varnost

priimek soba telefon
Matijana Slabe MarinčCR0108744

Vratar-telefonist

priimek soba telefon
Nataša Kolar AN003-REC 8411
Darija KuplenkAN003-REC8411

Kurir

priimek soba telefon
Peter Zemljič AN002B-ZAL 8383

Vodja IKT sektorja

priimek soba telefon
Matej Jerman8499

Vodja vzdrževanja

priimek soba telefon
Tomaž PlestenjakAN006-TVS8405

Elektrikar-vzdrževalec

priimek soba telefon
Franci Oblak DNK13-DEL8273

Hišnik

priimek soba telefon
Aleš VogrinDNK13-DEL8468

Čistilka

priimek soba telefon
Aida AlijagićDNK06/1-ČIS8756
Esma BošnjakDNK06/1-ČIS8756
Danica BradeškoDNK06/1-ČIS8756
Jagoda Čanačević DNK06/1-ČIS8756
Munira DurakovićDNK06/1-ČIS8756
Danica ErjavecDNK06/1-ČIS8756
Fatime JukićDNK06/1-ČIS8756
Cirila KožuhDNK06/1-ČIS8756
Kristina MalovrhDNK06/1-ČIS8756
Francka MesecDNK06/1-ČIS8756
Marinka PrebilDNK06/1-ČIS8756
Senada Salkanović
Simona TominecDNK06/1-ČIS8756
Asmira Topčagić8756
Andreja Umek DNK06/1-ČIS8756