Po abecedi

Barbara Baraga, univ. dipl. inž. arh.

delovno mesto: Vodja službe za vpis in štud. zadeve
služba: Študijski sektor
št. sobe: AN012B-VD
telefon: 8428
e-pošta: