Po abecedi

prof. dr. Franc Smole, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
št. sobe: BN308-KAB
telefon: 8330
tajnica: 8319
e-pošta:
šifra raziskovalca: 03334

kontaktne ure:

torek, 12h-14h
Dobrodošli tudi sicer!


opis:

Izobrazba
1989: doktor elektrotehniških znanosti
1982: magister elektrotehniških znanosti
1980: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Zaposlitev
2009-danes: predstojnik Laboratorija za polprevodniško elektroniko
2003-2009: predstojnik Laboratorija za nelinearne elemente
2013-danes: predsednik Kadrovske komisije na UL FE
2013-danes: član Habilitacijske komisije UL
2007-2013: član Komisije za doktorski študij UL
2003-2007: član Komisije za znanstvenoraziskovalno delo UL
2000-danes: redni profesor, UL FE
1999-2003: prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost, UL FE
1999-2003: vodja raziskovalnega programa Polprevodniška elektronika
1999: gostujoči raziskovalec, TU Dunaj, Inštitut za polprevodniško elektroniko
1995-2000: izredni profesor, UL FE
1990-1995: docent, UL FE
1983-1990: raziskovalec, ISKRA – Tovarna polprevodnikov Trbovlje
1980-1982: mladi raziskovalec, UL FE

predmeti:

Fotovoltaika (E, 3.st)
Nanoelektronika (E, 3.st)
Nanoelektronika (E, 2.st)
Optoelektronika (E, 3.st)
Polprevodniška elektronika (E, 1.st un)
Signali in sistemi (E, 1.st un)