Raziskovalci

doc. dr. Samo Mahnič-Kalamiza, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Znanstveni sodelavec
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
št. sobe: AS305
telefon: 8439
tajnica: 8221
e-pošta: