Upokojeni profesorji

prof. dr. Anton Jeglič, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: IV. Katedra za merjenja in robotiko
št. sobe: AM305-KA
tajnica: 8221
e-pošta: