Upokojeni profesorji

zaslužni prof. dr. Drago Matko, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
št. sobe: AR208-KAB
telefon: 8252,8713
tajnica: 8319
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran