Upokojeni profesorji

izr. prof. dr. Anton Pleteršek, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: V. Katedra za mikroelektronske tehnologije
laboratorij: Laboratorij za mikroelektroniko
št. sobe: BN411-KAB, BN416B-LMFE
telefon: 8337
e-pošta:
šifra raziskovalca: 00130

predmeti:

Analogna integrirana vezja in sistemi (E, 2.st)
Integrirani mikrosistemi in analogno digitalna integrirana vezja (E, 3.st)
Napredni mikroelektronski sistemi: Izbrana poglavja (E, 3.st)