Upokojeni profesorji

zaslužni prof. dr. Baldomir Zajc, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: III. Katedra za elektroniko
št. sobe: B406-KA
telefon: 8349
tajnica: 8319
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran