Upokojeni profesorji

prof. dr. Dušan Fefer, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IV. Katedra za merjenja in robotiko
tajnica: 8221
e-pošta: