Zunanji sodelavci

Dodajte predpono 01 476 k štirimestni interni telefonski številki.

poln naziv soba telefon
prof. dr. Marko Bajec
as. Miha Bečan
prof. dr. Aleš Belič
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
izr. prof. dr. Boštjan Botas Kenda
izr. prof. dr. Narvika Bovcon
prof. dr. Felix Brettenecker
doc. dr. Luka Čehovin Zajc
prof. dr. Milan Čerček
red. prof. dr. Saša Divjak
doc. dr. Iztok Grabnar
as. dr. Dejan Gradišar
prof. dr. Ken Hunt
prof. dr. Franc Jager
prof. dr. Marko Jagodič
Marko JeranCN104A/18235
prof. dr. Branko Matjaž Jurič
prof. dr. Aleksandar Jurišić
izr. prof. dr. Marjetka Knez
red. prof. dr. Veronika Kralj-IgličAZ303/28825
doc. dr. Matej Kristan
doc. dr. Uroš Kuzman
doc. dr. Dejan Lavbič
prof. dr. Jadran Lenarčič
prof. dr. Aleš Leonardis
doc. dr. Nataša Logar
as. dr. Karmen Lutman
prof. dr. Viljan Mahnič
doc. dr. Matija Marolt
red. prof. dr. Miran Mihelčič
izr. prof. dr. Marko Milosavljević
izr. prof. dr. Damjan Možina
red. prof. dr. Neža Mramor Kosta
red. prof. dr. Miha Mraz
prof. dr. Janek Musek
doc. dr. Kristijan Musek Lešnik
izr. prof. dr. Polona Oblak
prof. dr. Tanja Oblak Črnič
prof. dr. Bojan Orel
doc. dr. Mojca Pajnik
prof. eng. Vincenzo Parenti
izr. prof. dr. Peter Peer
as. Simon Podkoritnik
prof. dr. Maja Pohar Perme
viš. pred. dr. Franco Policardi
prof. dr. Primož Potočnik
prof. dr. Dušan Povh
viš. pred. dr. Marko Privošnik
Robert Riener
izr. prof. dr. Marko Robnik Šikonja
prof. dr. Damjana Rozman
prof. dr. Peter Šemrl
doc. dr. Boštjan Slivnik
prof. dr. Franc Solina
izr. prof. dr. Vlado Stankovski
prof. dr. Branko Šter
prof. dr. Stanko Strmčnik
red. prof. dr. Denis Trček
Aleš Ude
Aleš Vaupotič
izr. prof. dr. Aleš Vavpetič
prof. dr. Dejan Verčič
prof. dr. Vesna Žabkar
izr. prof. dr. Emil Žagar
prof. dr. Miro Zeman
prof. dr. Nikolaj Zimic
red. prof. dr. Blaž Zupan