Cenik knjižničnih storitev

     

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2022/2023

(Usklajeno s sprejetim Cenikom knjižničnih storitev UL v študijskem letu 2022/2023 na 6. seji UO UL dne, 20. 1. 2022)

 

KNJIŽNICA Fakultete za elektrotehniko EUR Stopnja DDV
Članarina          
- letna članarina      
  - študenti UL s statusom (plačana ob vpisu) 16,70 0
  - oseba brez statusa študenta UL* 16,70 0
  - študenti drugih visokošolskih zavodov s statusom     16,70  
  - dijaki nad 18 let     16,70 0
  - zaposleni na matični članici UL     0,00 0
  - zaposleni na drugih članicah UL   0,00 0
  - druge fizične osebe   20,00 0
- polletna članarina        
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 8,30 0
  - druge fizične osebe   11,90 0
- četrtletna članarina         
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom     4,50 0
  - druge fizične osebe   6,30 0
- mesečna članarina           
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 2,50 0
  - druge fizične osebe   4,30 0
Zamudnina (enota na dan)      
- pri izposoji v čitalnico   6,00 0
- pri izposoji na dom     0,30 0
Obvestila o poteku roka izposoje          
- prvo obvestilo     0,85 neobdavčeno
- drugo obvestilo     2,20 neobdavčeno
- tretje obvestilo     2,85 neobdavčeno
- obvestilo pred tožbo       3,00 neobdavčeno
Izgubljena literatura in oprema      
  - stroški nabave   stroški nabave 0
  - stroški obdelave   6,20 0
  - bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški 0
Kavcije in odškodnine        
- odškodnina za poškodovano gradivo in opremo   dejanski stroški 0
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov    
- iz lastne knjižnice    
  - izposoja enote knjižničnega gradiva 7,30 0
  - kopija       
               do 20 strani   5,00 0
               vsaka nadaljnja stran 0,10 0
  - članek poslan elektronsko 3,90 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz slovenskih knjižnic    
  - izposoja enote knjižnega gradiva cena dobavitelja + 6,00 0
  - članek     cena dobavitelja + 1,00 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja  0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice      
  - izposoja enote knjižničnega gradiva     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
Informacijske storitve         
- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)   25,70 / uro + stroški 0
- tematsko retrospektivne poizvedbe 25,70 / uro + stroški 0
- citiranost avtorja    25,70 / uro + stroški 0
- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici FE z zaposlitvijo najmanj  20 % in/ali afiliacijo matične članice)  0,47 EUR / min 28,20 / uro + stroški 0
Ostalo          
vezava gradiva       dejanski stroški knjigoveza  
- stroški izposoje po pošti   dejanski stroški (poštnina + materialni stroški) 0
           
* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani,     
 3. člen: "Oseba brez statusa študenta je oseba, ki ni vpisana v program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa na UL."  
           
           
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.       
Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).   

 

Cenik knjiznicnih storitev 2022-2023