Knjižnični katalogi

Knjižnični katalog knjižnice FE (baza FERLJ) je knjižnična zbirka knjižnice FE, v katerem so zbrani podatki o knjižničnem gradivu, ki je v lasti knjižnice Fakultete za elektrotehniko.

Podaljševanje / rezervacije

_______________________________________________

Vzajemni knjižnični katalog (baza COBIB) je vzajemna baza podatkov sodelujočih knjižnic v sistemu COBISS.

_______________________________________________

 

Knjižnični katalog Centralne tehniške knjižnice (CTK) je knjižnična zbirka Centralne tehniške knjižnice.

Knjižnični katalog Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK)  je knjižnična zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice.