Vpis v knjižnico

Knjižnico in njene storitve lahko uporabljajo samo člani knjižnice, ki so lahko:

  • vpisani študenti na članicah UL, ki za vpis potrebujejo veljavno študentsko izkaznico in osebni dokument ter podpišejo pristopno izjavo. V študijskem letu 2020/2021 je s študentsko identiteto UL omogočen tudi spletni vpis v knjižnico.
  • študenti brez statusa, ki za vpis potrebujejo študentsko izkaznico in osebni dokument ter podpišejo pristopno izjavo,
  • študenti drugih univerz, ki predložijo indeks oz. študentsko izkaznico in osebni dokument ter podpišejo pristopno izjavo,
  • druge fizične osebe tj. zaposleni, ki se identificirajo z osebnim dokumentom in brezposelni, ki za brezplačno uporabo storitev predložijo potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje in podpisano pristopno izjavo.

 

POMEMBNO!

Vpisani študenti na članicah UL plačajo članarino na matični fakulteti ob vpisu v prve ali višje letnike v tekočem študijskem letu. Za vse pa velja, da je za pridobitev članstva in možnosti uporabe knjižničnih storitev potreben predhodni formalni vpis v knjižnico in podpis Pristopne izjave. Študentska izkaznica je enotna knjižnična izkaznica za vse knjižnice  članic UL, CTK in NUK (brez dodatnih stroškov).

 

Ostali uporabniki se v knjižnico vpišejo na podlagi pristopne izjave in plačila članarine po veljavnem ceniku knjižničnih storitev, objavljenem na spletni strani knjižnice. Članarino poravnajo v knjižnici.