Priznanje poslovnim partnerjem

Fakulteta za elektrotehniko od leta 2014 podeljuje Priznanje poslovnim partnerjem. Prejmejo ga organizacije za celovito in uspešno poslovno sodelovanje, ki je pomembno prispevalo k dosežkom fakultete na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovnem področju.

Dosedanji prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja za leto 2021 je Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o.

Prof. dr. Gregor Dolinar, dekan UL FE, dr. Jerneja Žganec Gros, direktorica podjetja Alpineon d.o.o.

S podjetjem Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o., uspešno sodelujemo v okviru Laboratorija za strojno inteligenco Fakultete za elektrotehniko. Gre za raziskovalno in razvojno sodelovanje pri različnih skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih, pa tudi pri izvajanju pedagoškega procesa, saj Alpineonovi predstavniki občasno izvedejo različne tematske predstavitve v okviru predavanj pri predmetih, ki jih izvajajo sodelavci laboratorija.

V sodelovanju z Alpineonom je Laboratorij za strojno inteligenco leta 2020 bil soudeležen pri srebrnem priznajnu za prispevek na področju inovativnosti. Priznanje je GZS - Regionalna zbornica Gorenjska skupaj s podporniki INOvativnosti in v partnerstvu z MGRT in SPIRITom podelila najboljšim inovacijam v gorenjski regiji.
 

Prejemnik priznanja za leto 2020 je DARS Družba za avtoceste RS d.d.

 Mag. Ulrich Zorin, Božidar Vovk, oba Dars, d. d., prof. dr. Gregor Dolinar, dekan UL FE, mag. Valentin Hajdinjak, predsednik uprave, dr. Peter Gašperšič, član uprave, Dars d.d.<br />

Razvojno sodelovanje z družbo DARS d.d. poteka predvsem pri pripravi rešitev integracije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) ter nadgradnji uporabniških izkušenj portala www.promet.si in aplikacije DARS Promet+.

Inteligentni transportni sistemi so ključni element za doseganje pretočnosti in varnosti avtocest v Sloveniji, posledično pa tudi varovanja okolja. ITS so izjemno kompleksni saj združujejo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter elektrostrojno opremo in algoritme s prometnim inženirstvom. V okviru večletnega sodelovanja se definirajo smernice in strateške usmeritve ter standardizacija sistemov ITS ter komunikacijskih omrežij in protokolov.

Z namenom posredovanja prometnih informacij v realnem času je v prihodnosti potrebno tudi neposredno vzajemno komuniciranje vozil in cestne infrastrukture. To je raziskovalno  področje kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS), ki bodo udeležencem v cestnem prometu in upravljavcem prometa omogočili izmenjavo in uporabo doslej nerazpoložljivih informacij ter usklajevanje ukrepov. V okviru tega je LTFE vključen tudi v EU projekt.

 

Prejemnik priznanja za leto 2019 je podjetje Kambič, d. o. o.

Prof. dr. Gregor Dolinar, dekan UL FE, in Gorazd Kambič, direktor podjetja Kambič d. o. o.

 Sodelovanje med podjetjem Kambič, d. o. o., iz Semiča in Fakulteto za elektrotehniko se je formalno začelo 2002 z razvojem referenčne kalibracijske kopeli kot standardiziranega referenčnega vira temperature za kalibracijo medicinskih ušesnih termometrov. Projekt se je končal s patentno prijavo 2004 in dvema uspešnima doktorskima disertacijama, kasneje so sledili še razvoji prototipov. Gre za primer korektnega in nadvse uspešnega sodelovanja, prenosa znanja in tehnologije kakor tudi končnih izdelkov v dobrobit obeh partnerjev in širšega gospodarstva, saj so skupni dosežki uporabljeni od najzmogljivejših metroloških laboratorijev do uporabe v procesni industriji. Sodelovanje med FE in Kambič, d. o. o., je na najvišjem tehnološkem nivoju. Podjetje zaposluje diplomante FE, zagotavlja študentske prakse in se vedno odzove na prošnje za sodelovanje naših študentov pri različnih seminarjih.

 

 

 

Prejemnik priznanja za leto 2018 je podjetje Kolektor Group d. o. o.Marjan Drmota, član uprave Kolektor Group d. o. o.

 

Vsebina dejavnosti in proizvodov koncerna Kolektor je tesno povezana s področjem elektrotehnike. To je tudi razlog, da Kolektor s Fakulteto za elektrotehniko že vrsto let aktivno sodeluje. V koncernu Kolektor prevladuje zavedanje, da je vlaganje v strokovno usposobljen kader pogoj za rast in razvoj. V najetih prostorih na Fakulteti so tako letos vzpostavili okolje, v katerem lahko študenti, bodoči inženirji, delajo na njihovih konkretnih projektih in vsebinah. Kolektor je aktivno vpet v program praktičnega izobraževanja študentov elektrotehnike in na trgu dela tudi močan zaposlovalec diplomantov in doktorandov. Posebej velja izpostaviti tudi intenzivnost sodelovanja pri skupnih razvojno-raziskovalnih projektih.

 

Prejemnik priznanja za leto 2017 je podjetje Iskraemeco d.d.

Prof. dr. Gregor Dolinar, dekan UL FE, in g. Marko Mišmaš, Iskraemeco

 

 

 

Sodelovanje podjetja Iskraemeco in Fakultete za elektrotehniko je interdisciplinarno ter zajema rešitve s področja energetike, IKT in varnosti. Sodelovanja se vsako leta veča, tako po obsegu kot tudi po vsebini. Dolgoletno uspešno sodelovanje s podjetjem Iskraemeco na znanstveno-raziskovalnem področju je tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu. 

 

 

 

 

 

 

Prejemnik priznanja za leto 2016 je gospod Janez Škrlec.Prof. dr. Igor Papič, dekan UL FE, in g. Janez Škrlec

 

Gospod Janez Škrlec sodeluje s Fakulteto za elektrotehniko že dobro desetletje. Prvi stiki, navezani preko Tehnološkega centra SEMTO, so hitro prerasli v vsakoletne skupne nastope na različnih sejmih ter izjemno obiskanih delavnicah v okviru »Tehnoloških in nanotehnoloških dnevov«, ki jih je gospod Janez Škrlec - dolgoletni vodja Odbora za znanost in tehnologijo, predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter član Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018 vedno znova odlično organiziral. Dolgoletno uspešno sodelovanje z gospodom Janezom Škrlecem je pomembno prispevalo k promociji in razpoznavnosti študija ter znanstveno-raziskovalnih dosežkov naše fakultete.

 

Prejemnik priznanja za leto 2015 je podjetje RLS Merilna tehnika d.o.o.

Fakulteta za elektrotehniko s podjetjem RLS Merilna tehnika sodeluje že 25 let. V letu 2015 je podjetje RLS Merilna tehnika izjemno uspešno sodelovalo s fakulteto na znanstveno-raziskovalnem področju in tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu v svetu.

Prof. dr. Igor Papič, dekan UL FE, in Janez Novak, direktor RLS Merilna tehnika

 

Luka Zebec, vodja MMC RTV, in prof. dr. Igor Papič, dekan UL FE

 

Prejemnik priznanja za leto 2014 je Javni zavod RTV Slovenija.

 

Javni zavod RTV Slovenija in Fakulteta za elektrotehniko že vrsto let uspešno sodelujeta na poslovnem in pedagoškem področju. Ena pomembnejših oblik sodelovanja je podpora novemu študiju Multimedije, kjer RTV Slovenija študiju nudi strokovno pomoč pri pripravi vsebin in predmetov študijskega programa, uspešno pa sodelujeta tudi pri izvedbi in vpeljavi novih storitev skozi razvoj sodobnih produktov za končne uporabnike.