Raziskovalno delo izvajamo skladno z v tem dokumentu opisanimi prilagoditvami in varnostnimi ukrepi. Pri delovnem procesu se upoštevajo varnostni ukrepi. Priporoča se delo na domu, kjer je to zaradi narave dela mogoče.

Odgovorni nosilci posameznih programov in projektov na osnovi teh navodil pripravijo konkreten načrt dela, ki upošteva potrebe projektov/programov.

Predstojnik organizacijske enote smiselno razporedi raziskovalce po laboratorijih z upoštevanjem največje obremenitve posameznega laboratorija/predavalnice, ki jo potrdi varnostni inženir UL FE, pri čemer je glavni parameter presoje, ali je v danem tlorisu prostora ob izmeničnem gibanju oseb mogoče zagotavljati medsebojne razdalje, večje od 1,5 m, ter določi odgovorno osebo za upoštevanje dovoljene obremenitve v posameznem prostoru.

Skupno raziskovalno opremo se uporablja z uporabo rokavic ali pa je (alternativno) pred uporabo te opreme in po njej potrebno umivanje rok z milom/razkuževanje. Če je le možno, si raziskovalci med delom ne izmenjujejo drobne laboratorijske opreme. Izvajalec raziskovalnega procesa poskrbi za potrebno dezinfekcijo ključnih površin opreme, ki je bila v uporabi, če je to mogoče oziroma zagotovi ustrezno razkuževanje rok pred in po uporabi opreme.