Koordinacijska skupina identificira ključne aktivnosti strokovnih služb za zagotavljanje normalnega procesa delovanja UL FE.

Delo skupnih služb se organizira na način, da se priporoča delo na domu, kjer je to zaradi narave dela mogoče, oziroma z začasno reorganizacijo dela s ciljem manjšega števila zaposlenih v prostoru, in sicer v pisarni in drugih prostorih hkrati dela le po ena oseba ali izjemoma več, če je mogoče zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo oziroma z namestitvijo fizične pregrade.

Pri delovnem procesu se upoštevajo varnostni ukrepi