Namen

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) (upoštevaje dokument Napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa) ter ob upoštevanju usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) (upoštevaje dokument Splošni napotki za pripravo načrta za zagotavljanje kontinuiranega poteka dela v organizacijah in institucijah v času kriznih razmer) je UL FE pristopila k formiranju skupine in izdelavi načrta zagotavljanja kontinuiranega dela na UL FE v času pojava in širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) v Sloveniji.

Priprava načrta in njegovo kontinuirano posodabljanje glede na dano situacijo je pomembno za obvladovanje situacije in zmanjševanje vpliva pojava koronavirusa na delovanje UL FE, na njene zaposlene in študente ter splošno javnost. Skupina bo priporočila ministrstva, NIJZ in UL podrobno spremljala in načrt prilagajala novim usmeritvam.

Ključni namen načrta je zato:

  • vzpostavitev protokolov za zagotavljanje čim bolj nemotenega poteka izobraževalnega procesa, raziskovalnega in strokovnega dela,
  • zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na izobraževalni proces, raziskovalno in strokovno delo,
  • opredelitev aktivnosti in kadrovskih virov za izvedbo izobraževalnega procesa, raziskovalnega in strokovnega dela,
  • vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (zaposleni, študenti, ključne institucije s področja javnega zdravja (NIJZ), lokalna skupnost, ministrstvo, javnost).

Na podlagi trenutnih usmeritev je ključna naloga posameznih zavodov, torej tudi UL FE, vzpostavitev pogojev za čim bolj nemoteno izvajanje delovnega procesa (izobraževanje, raziskovanje in strokovno delo) ter identifikacija ključnih deležnikov, da se ta delovni proces lahko čim bolj nemoteno izvaja, vzpostavitev preventivnih aktivnosti za preprečevanje in obvladovanje širjenja virusa znotraj institucije in vzpostavitev ustreznih komunikacijskih poti z vsemi deležniki.