Vodenje in koordinacija izvajanja načrta UL FE

Kolegij dekana je na kolegiju z dne 25. 2. 2020 imenoval koordinacijsko skupino, ki bo ob stalnem dopolnjevanju načrta tudi skrbela za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2) ter preventivne ukrepe in priporočila.

Člani koordinacijske skupine:

  • prof. dr. Gregor Dolinar,
  • prof. dr. Roman Kamnik,
  • prof. dr. Sašo Blažič,
  • izr. prof. dr. David Nedeljković,
  • mag. Tea Urankar,
  • Tomaž Plestenjak,
  • Matijana Slabe Marinč.

 

Člani koordinacijske skupine sodelujejo v vseh fazah priprave, izvajanja in spreminjanja načrta. Odgovorna oseba za sprejem odločitev in podajanje informacij je vodja načrta in koordinator aktivnosti dekan prof. dr. Gregor Dolinar. V prilogi 1 so navedeni kontakti članov koordinacijske skupine in njihove funkcije/naloge.