Upoštevajo se splošna navodila za higieno kašlja, umivanje rok, zračenje in čiščenje prostorov.

 

Higiena kašlja in kihanja: preden oseba zakašlja ali kihne, naj si pokrije usta in nos z robčkom, ki ga po uporabi zavrže, ali zakašlja oz. kihne v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.

 

Omejevanje dotikanja oči, nosu, ust: z rokami naj se zaposleni ne dotikajo oči, nosu in ust, ne da bi si predhodno ustrezno umili ali razkužili roke.

 

Umivanje rok: roke si je treba skrbno umivati z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju, pred jedjo, po uporabi sanitarij in po dotikanju površin na javnih mestih. Roke si je treba z milom umivati vsaj dvajset sekund. Za osušitev rok se uporabi papirnato brisačo za enkratno uporabo. V vseh toaletnih prostorih so nameščeni letaki za pravilno umivanje rok.

 

Zračenje prostorov: potrebno je redno zračenje prostorov (zunanje zračenje) enkrat na uro po 5 minut. Vrata pisarn in ostalih prostorov naj bodo zaprta.

 

Čiščenje delovne opreme v pisarnah, laboratorijih, kabinetih, predavalnicah Čistilno osebje redno čisti prostore s čistilnimi sredstvi in večkrat dnevno briše ključne točke z razkužilom (kljuke, stikala na stopniščih, v skupnih prostorih, dvigalih itd.).