Delovni proces se organizira na naslednji način:

 

  • začasno delo na domu, kjer je to zaradi narave dela mogoče;
  • začasna reorganizacija dela s ciljem manjšega števila zaposlenih v prostoru (če je možno, dela v pisarnah, kabinetih in drugih prostorih po ena oseba, npr. z izmenjavanjem zaposlenih, določi se največje število oseb v prostoru upoštevaje zagotavljanje varne razdalje, itd.);
  • omejevanje nenujnih osebnih stikov (uporaba e-pošte, poslovanje z elektronskimi dokumenti, po telefonu itd.);
  • službene poti se izvedejo skladno z navodili NIJZ;[1]
  • izvedba sestankov preko videokonferenc ali dopisne seje, če to ni mogoče, se sestanki lahko izvajajo le ob upoštevanju priporočila glede varne razdalje med ljudmi (najmanj 1,5 do 2 m) in ob upoštevanju največjega dovoljenega števila udeležencev skladno z navodili pristojnih institucij[2].

 

 

[1] Https://www.nijz.si/sl/informacije-za-potnike-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2.

[2] Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/2020)