Ob vstopu v prostore fakultete si mora vsak zaposleni, študent, obiskovalec razkužiti roke.

 

Sredstva za razkuževanje rok so na razpolago oz. nameščena v delovnih prostorih ali na hodnikih pred prostori – npr. na hodniku pred kabineti, pisarnami ter v predavalnicah, seminarjih, laboratorijih, v skupnih prostorih (po hodnikih, ob izhodu iz dvigal, ob vhodu na fakulteto, ob vhodu v menzo). Za razkuževanje rok se uporablja namensko razkužilo za roke z najmanj 60-odstotno vsebnostjo etanola. Razkužilno sredstvo zaposleni prevzamejo pri ge. Matijani Slabe Marinč. Embalaža in dozator sta namenjena ponovni polnitvi, zato se ju ne zavrže.

 

Razkuževanje rok je potrebno tudi takrat, kadar rok ni možno učinkovito umiti z vodo in milom v primeru stika s predmeti ali osebami, kjer bi bil možen prenos virusa.

 

Razkuževanje rok: roke naj bodo pred uporabo razkužila popolnoma suhe. Če si jih oseba prej umije, naj jih s papirnato brisačo popolnoma osuši. Nato z dvema brizgoma nanese razkužilo v dlan in ga razmaže po celotnih rokah, prstih, zapestjih in konicah prstov s trenjem v dlan. Razkužilo se mora posušiti na rokah. Razkužila naj se ne briše z rok s papirnatimi brisačami. Če so na rokah ostanki vode, se razkužilo razredči, kar zmanjšuje njegovo učinkovitost. Prav tako brisanje razkužila z rok z brisačami zmanjša potrebno učinkovitost.