V kolikor ni možno zagotoviti varnih delovnih pogojev in je potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, se priporoča, da se le-to najprej odredi za naslednje skupine zaposlenih:

  • nosečnice,
  • delavce na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
  • delavce z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
  • delavce po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
  • delavce z neurejeno sladkorno boleznijo,
  • delavce s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na kateri koli vrsti sistemske protivnetne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
  • delavce z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
  • delavce s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
  • delavce z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. MDPŠ in glede na oceno tveganja,
  • delavce, starejše od 65 let.

 

O umiku iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik specialist medicine dela, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu.

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se nato odločita, da se delavca umakne iz delovnega procesa, če ni možno zagotoviti varnostnih ukrepov. Če delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v navedeni razlog dvomi, o slednjem odloči pooblaščeni specialist medicine dela.