Pri vstopu na fakulteto in v prostorih  Fakultete je obvezna uporaba zaščitne maske za splošno uporabo.[1] Zaščitne maske izjemoma ni potrebno uporabljati le, ko smo sami v svojem delovnem prostoru.

 

Uporaba zaščitne maske za splošno uporabo (zaščitna maska za enkratno uporabo ali zaščitna pralna maska) je namenjena omejevanju raztrosa virusa s strani osebe, ki masko uporablja (pri govorjenju, kašljanju, kihanju itd.). Osebe z uporabo zaščitne maske ščitijo drug drugega pred okužbo. Zaposlenim zaščitne maske zagotovi fakulteta, in sicer jih prevzamejo pri ge. Matijani Slabe Marinč. Študenti svojo zaščitno masko prinesejo s seboj (imajo možnost uporabe zaščitne maske, izdelane na UL FE).

Navodila za pravilno nameščanje zaščitne maske so v Prilogi 3.

Splošna uporaba zaščitnih rokavic pri vseh zaposlenih ni potrebna. Uporabljajo se pri delu v laboratorijih kot do sedaj in pri delu, kjer je zaradi narave dela (nečista opravila itd.) potrebna zaščita rok z rokavicami (npr. čistilke, delo v laboratorijih, pri vzdrževalnih delih, v delavnicah, delo s pošto itd.). Delo je treba organizirati tako, da bo iste predmete in sredstva za delo uporabljalo čim manj ljudi. Če to ni mogoče, je pri delu treba uporabljati zaščitne rokavice. Rokavice so uporabne toliko časa, dokler se ne poškodujejo.

Čistilke morajo uporabljati zaščitne maske, rokavice, delovno obleko z dolgimi rokavi (zaščitne rokavice namestijo preko rokava), delovno obutev.

Zaščitne maske je potrebno po končani uporabi odložiti v posebno označeno posodo pri izhodu iz fakultete.

V primeru stika z okuženim oziroma stika z osebo, pri kateri obstaja sum na okužbo s koronavirusom, je potrebno uporabljene maske in ostali uporabljeni material pri razkuževanju odlagati v samo za to namenjene posode s plastično vrečo za odpadke in vrečo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč ne tlačimo in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikamo več. To vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter je ne odpiramo več. Vrečo je treba hraniti ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke.

 

[1] Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20 135/20 in 143/20). Ta odlok ne velja za visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.